Eksport faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Program magazynowy Weaver WMS umożliwia eksport faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej.

Aby wyeksportować faktury, należy wejść w zakładkę dokumenty zewnętrzne, a następnie Faktury VAT. Należy zaznaczyć faktury do eksportu, a następnie na zakładce Eksport danych wybrać opcję 'Eksport zaznaczonych faktury’.

Zapisany plik można zaimportować w programie Mała Księgowość Rzeczpospolitej poprzez opcję 'Import dokumentów’.