Instalacja programu do pracy na wielu stanowiskach

Weaver WMS od wersji Standard umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach. W połączeniu z system logowania oraz uprawnieniami daje to możliwość dowolnej konfiguracji systemu do pracy w średnich oraz dużych firmach.

Pierwszym krokiem niezbędnym aby system pracował na wielu stanowiskach jest instalacja bazy danych. Wersja jednostanowiskowa pracuje na silniku SQL Mobile, wersja wielostanowiskowa wymaga bazy danych Microsoft SQL Server w wersji 2008 lub wyższej (rekomendowana najnowsza – w tej chwili 2018). Baza danych może zostać zainstalowana w bezpłatnej wersji Express. Wersję Express w dowolnej konfiguracji można pobrać np. stąd: http://downloadsqlserverexpress.com. W tym wpisie wykorzystamy link SQL Server 2014 Express x64. Pobieramy wersję „With tools”, czyli wraz z Microsoft SQL Server Managament Studio, który będzie potrzebny do utworzenia czystej bazy danych.

W niniejszym przykładzie instalujemy bazę w następującej konfiguracji:

  • Nazwa instancji: wms
  • Uwierzytelnienie: mixed
  • Użytkownik: sa (automatycznie)
  • Hasło: Wms@1234
  • Port TCP: 62492 (po instalacji)

Ustawienia, których nie ma na poniższych zrzutach ekranu pozostawiamy bez zmian.

Instalacja-SQL-1
Instalacja-SQL-2
Instalacja-SQL-3

Po instalacji należy uruchomić SQL Server Configuration Manager, a w nim:

  • Uruchomić połączenia TCP
  • Zmienić port na 62492 (we wszystkich interfejsach sieciowych)
Konfiguracja-SQL-1
Konfiguracja-SQL-2

Po zmianie powyższych ustawień należy zrestartować bazę lub cały komputer.

Następnie należy uruchomić SQL Server Management Studio i połączyć się z bazą poprzez wpisanie odpowiednich ustawień. W naszym przypadku będzie to

  • Nazwa bazy: .\WMS,62492 lub (local)\WMS,62492
  • Użytkownik: sa
  • Hasło: Wms@1234

Następnie należy utworzyć nową bazę o nazwie „wms”.

Management-1
Management-2

Kolejnym krokiem jest konfiguracja Firewalla na komputerze aby umożliwiał łączenie się na porcie 62492.

Firewall-1
Firewall-2
Firewall-3

Ostatnim i najważniejszym krokiem, jest konfiguracja Weaver WMS do pracy w sieci. Należy wejść w zakładkę Ustawienia -> Baza danych, zaznaczyć opcję używania SQL Server i wpisać odpowiednie wartości. Warto wcześniej ustawić na komputerze stały adres IP lub nazwę komputera, tak aby komputery w sieci mogły odnaleźć serwer. Adres 127.0.0.1 w poniższym przykładzie należy zastąpić swoim adresem IP lub nazwą hosta.

WMS-1

Poniższy film przedstawia cały proces.