Projektowanie magazynu

Projektowanie magazynu w programie Weaver WMS

1.W zakładce „Ustawienia” wybrać opcję „Projektant magazynu”

2.Kliknąć na opcję „dodaj magazyn”

3.Wprowadzić kod, nazwę magazynu, oraz jego wymiary

4. Podzielić magazyn na sektory przy pomocy narzędzi z „przybornika”, z którego należy przeciągnąć sektory poziomy lub pionowy, odpowiednio ustawiając je na planie i skalując

5. Każdy sektor można podzielić na podesktor, należy kliknąć na dzielony sektor, wybrać opcję „właściwości sektora”, i wprowadzić nazwę dzielonego fragmentu, oraz liczbę poziomów i podektorów

6.Gotowy plan magazynu zapisać wybierając opcję „zapisz magazyn”

Dodaj komentarz