Mobilny handlowiec WMS

Przygotowanie (wersja desktop):

  1. Pierwszym krokiem jest dodanie odbiorców w wersji desktop WMS. Nie ma możliwości dodawania ich na urządzeniu mobilnym. Ograniczenie te wynika z powodu spójności kodów w programie Weaver WMS oraz Enova. Na urządzeniu mobilnym widoczni będą odbiorcy przypisani do tego samego regionu co mobilny handlowiec.

2. Użytkownik mobilny powinien mieć przypisane widoczne materiały. 3. Użytkownik mobilny powinien mieć przypisane grupy cenowe. 4. Wyżej przykładowy użytkownik. Niżej – edycja uprawnień.

Praca na mobilnym:

  1. W pierwszej kolejności należy zestawić połączenie VPN z siecią KAPS na urządzeniu mobilnym.
  2. Po zalogowaniu się na stworzone konto, należy wykonać synchronizację. Kofiguracja >>> Synchronizacja danych. Pierwsza synchronizacja powinna mieć wybraną opcję „Synchronizuj stany magazynowe”.
  3. W menu, w zakładce Odbiorcy, widoczni są odbiorcy przypisani do danego użytkownika.
  4. W menu, w zakładce Zamówienia, widoczne są zamówienia danego użytkownika.
  5. Aby dodać nowe zamówienie należy:

a) Wypełnić własny numer zamówienia, b) Wybrać odbiorcę, c) Wybrać z listy lub utworzyć nowy adres dostawy, d) Utworzyć lub wybrać dokument wysyłki kurierskiej, e) Dodać zamówienie przyciskiem „+”.

6. Po dodaniu zamówień można wykonać synchronizację. Elementy zsynchronizowane widoczne są na czarno, niezsynchronizowane – na zielono.

Częste problemy:

  1. W czasie tworzenia mobilnego handlowca zakładaliśmy rejon Polski, dlatego nie ma pełnego wsparcia dla cen EURO (i pozostałych walut).
  2. Na liście odbiorców niepotrzebnie wyświetla się możliwość dodania odbiorcy. Nie należy dodawać odbiorców z poziomu urządzenia mobilnego. Mogą być oni dodani TYLKO z poziomu desktop.