Aktualizacja ilości pozycji dokumentu PZ po zatwierdzeniu

Istnieją okoliczności w których może być konieczna aktualizacja pozycji dokumentu o statusie ’Zatwierdzony’. Jest to czynność administracyjna, którą można wykonać np. po błędnym zatwierdzeniu dokumenty, gdy nie ma możliwości jego korekty.

Należy wejść w Raporty >>> Zapytanie SQL a następnie wykonać następujące czynności:

1. Pobieramy dokumenty PZ
SELECT * FROM [DeliveryDocuments]

2. Dla zadanego [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1] wyszukujemy pozycji dokumentu
SELECT * FROM [DeliveryDocumentPositions] where DeliveryDocument = [ID-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-1]

3. Aktualizujemy [ŻĄDANA-ILOŚĆ] dla [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2] pozycji dokumentu
UPDATE [DeliveryDocumentPositions] SET Quantity = [ŻĄDANA-ILOŚĆ] where Id = [ID-POZYCJI-DOKUMENTU-Z-PUNKTU-2]

Aktualizacja danych o opakowaniach w wydanej jednostce logistycznej – skrypt SQL

W programie Weaver WMS możliwe jest aktualizowanie danych o wydanej jednostce logistycznej na liście dokumentów [WZ] Wydania zewnętrznego.

Pierwszym krokiem który musimy wykonać jest poznanie ID danego rekordu, który chcemy zaktualizować.

Jeżeli nie posiadamy kolumny z ID, należy wcisnąć klawisz F6, a następnie z wyświetlonej listy wybrać panel ID i przeciągnąć go w dowolne miejsce w wierszu z kategoriami kolumn.

Teraz należy uruchomić narzędzie do uruchamiania skryptów: Raporty >>> Zapytanie SQL. Aby przykładowo zaktualizować kolumnę „Handling” dla tej pozycji należy wykonać zapytanie:

UPDATE SHIPPINGPOSITIONITEMS SET ISMAIN = 1 WHERE ID = 270558

Aby zobaczyć nazwy innych kolumn, które można zaktualizować należy wykonać skrypt:

SELECT * FROM SHIPPINGPOSITIONITEMS

Przenoszenie bazy danych programu na inne stanowisko

Często przy okazji aktualizacji konfiguracji sprzętowej w firmie pojawia się potrzeba przeniesienia programu magazynowego na inne stanowisko. Aby to wykonać należy:

 1. Zainstalować na nowym komputerze najnowszą wersję Weaver WMS ze strony weaversoft.pl
 2. Sprawdzić lokalizację bazy danych na starym oraz nowym komputerze. W tym celu z zakładki Ustawienia wybieramy opcję „Baza danych”. W poniższym przypadku jest to C:\ProgramData\Weaver Software\. Należy zwrócić uwagę że jest to folder systemowy (ukryty). Aby się do niego dostać należy włączyć widoczność ukrytych folderów bądź też poprzez kombinację klawiszy WINDOWS+R wpisać komendę „C:\ProgramData”
 • Należy skopiować zawartość całego folderu ze starego komputera na nowy. W przypadku różnych systemów operacyjnych, lokalizacja może się różnić.
 • Uruchamianie dowolnego skryptu SQL na bazie danych programu

  W programie magazynowym Weaver WMS istnieje możliwość uruchomienia dowolnego skryptu SQL, np. w celu wygenerowania zaawansowanego raportu lub aktualizacji zbiorowej danych znajdujących w bazie danych.

  Aby móc uruchamiać skrypty należy wejść w zakładkę „Raporty”, a następnie „Zapytanie SQL”.

  Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się odpowiedni raport w zakładce Raporty.

  Po wprowadzeniu zapytania jego wynik zostanie zwrócony do tabeli. Jeśli zapytanie zwróciło wartość zostanie ona wyświetlona (zapytania typu SELECT). Jeśli nie, tabela pozostanie pusta (zapytanie typu UPDATE).

  Przykłady zapytań:

  • SELECT * FROM MATERIALS – pobiera wszystkie materiały
  • SELECT * FROM USERS – pobiera wszystkich użytkowników
  • UPDATE DELIVERYDOCUMENTS SET USERCOMMENT = 'NOWY’ – ustawia słowo „NOWY” jako uwagi do wszystkich dokumentów wysyłkowych.

  Zapytań należy używać z rozwagą, jest to bardzo potężne narzędzie do manipulowania dużymi porcjami danych.

  Używanie programu na kilku stanowiskach jednocześnie

  Możliwe jest używanie programu Weaver WMS na kilku stanowiskach jednocześnie. Aby skonfigurować program należy:

  1. W zakładce „Ustawienia” wybrać opcję „Baza danych”.

  Weaver WMS – Ustawienie bazy danych

  2. Za pomocą przycisku wykonać kopię zapasową bazy danych.

  3. Uzyskany w ten sposób plik skopiować na udział sieciowy lub udostępnić innym komputerom w sieci lokalny plik.

  4. Na wszystkich komputerach które mają mieć dostęp do wspólnej bazy danych ustawić za pomocą przycisku „Baza danych” w zakładce ustawienia ścieżkę do bazy danych.