Instalacja programu

Aby zainstalować program Weaver WMS należy:

1.Otworzyć plik instalacyjny o nazwie „setup”

2. Po pojawieniu się okna startowego instalacji należy wybrać (w zależności od wersji językowej oprogramowania komputera) opcję „run/instaluj”

3. Wybrać wersję językową w której ma być zainstalowany Weaver WMS (do wyboru mamy angielską lub polską wersję językową)

4.Otworzy się okno „kreatora instalacji” w którym należy wybrać opcję „dalej”

5. Następnie pojawi się okno z wyborem lokalizacji w której ma zostać zainstalowany program. Należy wybrać miejsce instalacji (np. Dysk C ) i kliknąć „dalej”

6. Należy wybrać lokalizację skrótu do programu (domyślnie jest to menu „START”)

7. W następnym oknie należy zdecydować czy i w jakich miejscach mają pojawić się dodatkowe ikony (skróty) programu, wybierając odpowiednie opcje

8. Pojawi się informacja o gotowości programu do instalacji, należy wybrać opcję „instaluj”

9. Program zostanie zainstalowany na komputerze